Nowe książki

  

Cukier, Skrobia, Biopaliwa 2013

Ukazało się nowe 13 wydanie książeczki kieszonkowej "Cukier, Skrobia, Biopaliwa 2013" dla przemysłu cukrowniczego i skrobiowego w Polsce, Republice Czeskiej i Słowackiej

Format A6, objętość 384 strony. 

Cena egzemplarza 99 zł plus koszty przesyłki i VAT.

Zamówienie:
burak@bartens.com

Wzbogacenie gleby w substancję organiczną
pozwala utrzymać jej prawidłową strukturę

Buraki cukrowe najlepiej rosną w glebieo strukturze gruzełkowatej, którejelementy przez odpowiednie lepiszczepowiązane są ze sobą w różnej wielkościkuliste i gąbczaste agregaty. Zapewniato dobre napowietrzenie glebyi umożliwia zatrzymanie w niej dostatecznejilości wody. Stabilna struktura ...

Artykuł czytaj jako.pdf

Bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin

W ochronie upraw rolniczych herbicydystosuje się jako narzędzie uzupełniającedo walki z chwastami. W zależnościod substancji czynnych tych środkóworaz od mechanizmu ich działania, wywołują ...

Artykuł czytaj jako.pdf

Jak utrzymać jakość i uniknąć strat surowca

Wymagania jakościowe względem surowcaokreśla umowa kontraktacyjnazawarta między plantatorem a producentemcukru, a ściślej Instrukcja odbioruburaków, która jest integralną częściąumowy. ...

Artykuł czytaj jako.pdf