Nowe książki

  

Cukier, Skrobia, Biopaliwa 2013

Ukazało się nowe 13 wydanie książeczki kieszonkowej "Cukier, Skrobia, Biopaliwa 2013" dla przemysłu cukrowniczego i skrobiowego w Polsce, Republice Czeskiej i Słowackiej

Format A6, objętość 384 strony. 

Cena egzemplarza 99 zł plus koszty przesyłki i VAT.

Zamówienie:
burak@bartens.com

Podsumowanie kampanii cukrowniczej 2013/2014

Zakończyła się kampania cukrownicza2013/2014. Pogoda w tym roku byłazróżnicowana, ale sprzyjający klimat wokresie tuż przed zbiorami oraz w trakciekopania korzeni spowodował, żemożemy ją zaliczyć do udanych. Chociażw skali kraju produkcja cukru orazplon buraków były nieco niższe niż wrekordowym zeszłym roku, to jednakosiągnięto bardzo dobre wyniki produkcyjnei surowcowo-techniczne.

Artykuł czytaj jako.pdf

 

Jakie błędy na plantacjach buraków cukrowychmożna było zauważyć w sezonie 2013 roku – na cozwrócić uwagę plantatorom

Pracując w dziale surowcowym już kilkanaścielat, mogę stwierdzić, że niebyło jeszcze roku, w którym warunkiatmosferyczne były takie same. W każdymroku przebieg pogody jest inny,dlatego należy dokładnie obserwowaćto co się dzieje na zewnątrz i w odpowiednimmomencie podejmować decyzjedotyczące wszystkich czynnościi zabiegów wykonywanych przy uprawieburaków. ...

Artykuł czytaj jako.pdf

 

Przy planowaniu nawożenia buraków nie wolnozapominać o mikroelementach

Planując prawidłowe zaopatrzenie burakówcukrowych we wszystkie niezbędnedo ich prawidłowego rozwojui wzrostu składniki pokarmowe niewolno zapominać o mikroelementach,które chociaż niejednokrotnie potrzebnesą tylko w śladowych ilościach, tojednak ich wpływ na rośliny charakteryzujesię bardzo wysoką skutecznościąi decydująco wpływa na plonowanie,zdrowotność i jakość surowca.

Artykuł czytaj jako.pdf